• Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Het afgelopen voorjaar zouden we de eerste algemene ledenvergadering van Zon op Leiderdorp houden, maar die kon vanwege corona niet doorgaan. We hadden hoop dat we later in het jaar een fysieke vergadering zouden kunnen houden, maar op de geplande datum, 28 oktober, waren de coronamaatregelen alweer zo strikt dat dat volstrekt onmogelijk (en natuurlijk ook onverstandig) was.

We hebben dus online vergaderd en, ondanks dat we onze leden graag in levende lijve hadden ontmoet, was het een plezierige vergadering. Naast de verplichte nummers op zo’n jaarvergadering (goedkeuring jaarverslagen en dergelijke) hebben we ook een wijziging in statuten en huishoudelijk reglement kunnen doorvoeren, waardoor meerdere projecten straks qua besluitvorming en financiën beter te scheiden zijn. Ook hier een voorbereiding op project 2 dus.

Het was mogelijk de vergadering uit te stellen en online te vergaderen dank zij de coronanoodwet. We hebben gelijk in onze reglementen de mogelijkheid van online vergaderingen opgenomen. Ook al hebben we niet het voornemen daar vaak gebruik van te maken, het is in ieder geval nu mogelijk.