• Tijdschema

Tijdschema

De problemen rond de verzekerbaarheid hebben (mede) gezorgd dat het voor het Hoftuyn-project niet haalbaar was voor 31 maart. Los daarvan is het waarschijnlijk ook handiger om gelijk in te stappen in de nieuwe postcoderegeling. Daarnaast zijn er nog best wel wat stappen te zetten, zoals de afstemming met de gebruikers van de sporthal, die hebben als VvE naast de eigenaar (de gemeente) ook zeggenschap.

Dat betekent dat onze planning er globaal nu zo uitziet:

  • Zoeken dak, financiering voor opstart, aanpassing reglementen: gereed
  • Beoordeling offertes, verzekeringen, afstemming VvE: eind 2020
  • Brochure en definitieve werving leden: eerste kwartaal 2021
  • ndienen project bij de overheid: april 2021
  • Opdrachtverlening: mei 2021
  • Opening nieuwe installatie: eind tweede kwartaal 2021
Het moge duidelijk zijn dat er altijd onvoorziene omstandigheden kunnen optreden die tot een andere planning leiden.