• Aanvraag voor SCE-regeling is ingediend

Aanvraag voor SCE-regeling is ingediend

Op 1 april ging de nieuwe postcoderoosregeling van start. Deze regeling heet nu de “Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking”, ofwel SCE. Vanaf 9:00 uur konden we een aanvraag indienen voor ons nieuwe project. Er is een fors budget voor deze regeling (92 miljoen euro tot 1 december 2021), maar omdat we absoluut niet achter het net wilden vissen, zaten enkele bestuursleden vroeg klaar om de aanvraag direct in te dienen. Er moesten aardig wat vragen beantwoord worden en documenten geüpload, maar om 9:32 was onze aanvraag verzonden.

Afgelopen week kregen we te horen dat we niet de enige waren die zaten af te tellen tot 9:00 uur, want in de eerste week zijn er ruim 350 aanvragen binnengekomen voor een totaalbedrag van 47 miljoen euro. Goed dat we op tijd waren, hoewel er dus nog subsidie beschikbaar is. Wel neemt de subsidiegever nu 13 weken de tijd (eventueel te verlengen met nog eens 13 weken) om de aanvraag goed te keuren. De definitieve verkoop van de certificaten (zie verderop in deze mail) is dan ook onder voorbehoud van het goedkeuren van onze aanvraag.