• Start verkoop certificaten – de procedure

Start verkoop certificaten – de procedure

Volgende week, in het weekend van 17/18 april, zullen we aan de belangstellenden de informatiebrochure sturen voor het project zonnedak Hoftuyn Leiderdorp. Op basis van deze brochure kunt u definitief beslissen of u wilt deelnemen aan het project. Onder belangstellenden verstaan we de mensen die zich hebben ingeschreven op de wachtlijst van Zon op Leiderdorp. In dit blok leggen we stap voor stap de inschrijfprocedure uit. Er zijn in totaal 184 certificaten beschikbaar

Stap 1: zorg dat u vóór a.s. zaterdag 17 april uw belangstelling heeft kenbaar gemaakt door in te schrijven op de wachtlijst. Dat gaat via de gebruikerspagina van Zon op Nederland. De meeste mensen hebben dit al gedaan.

Stap 2: we sturen in het weekend van 17/18 april iedereen die op de wachtlijst staat de informatiebrochure. Vanaf dat moment is de inschrijving geopend. Let op: de informatiebrochure komt niet (direct) via de website beschikbaar, we versturen deze in eerste instantie alleen aan mensen op de wachtlijst.

Stap 3: u bepaalt op basis van de informatiebrochure definitief hoeveel certificaten u wilt. Details staan in de brochure, maar u kunt alvast uitgaan van een verkoopprijs van 240 euro per certificaat en een verwachte opbrengst per certificaat van 250 kWh. We houden een minimum aan van 3 certificaten per deelnemer.

In uw inschrijving op de wachtlijst geeft u het minimum en maximum aantal gewenste certificaten aan. Wij gaan ervan uit dat u ieder aanbod tussen uw minimum en maximum zult accepteren. We proberen zo dicht mogelijk bij het maximum aan te bieden, maar vermoeden dat de belangstelling groter zal zijn dan wat we kunnen aanbieden.

Twee voorbeelden om dit te illustreren:

Voorbeeld 1. Stel, u geeft als minimum 8 en als maximum 15 certificaten aan. Wij kunnen er, vanwege grote belangstelling, slechts 10 aanbieden. We gaan er dan op basis van uw minimum van uit dat u deze dan ook daadwerkelijk afneemt.

Voorbeeld 2. Stel, u geeft als minimum 12 en als maximum 15 certificaten aan. Opnieuw kunnen we er slechts 10 aanbieden. We gaan er dan van uit dat u dan geen belangstelling heeft voor dit aanbod, omdat het onder uw minimum ligt.

U zult begrijpen dat we, door u te vragen van tevoren te bepalen hoeveel certificaten u zult accepteren, de verdeling van de certificaten aanzienlijk kunnen versnellen en zo snel uitsluitsel kunnen geven. In voorkomende gevallen zullen we dit nog wel controleren.

Dit aantal van 10 certificaten is niet fictief: als we teveel belangstelling hebben, zullen we in ieder geval 10 certificaten aanbieden. Als uw maximum lager is dan 10, bieden we natuurlijk dat maximum aan.

Stap 4: u maakt uw inschrijving definitief door een e-mail te sturen aan info@zonopleiderdorp.nl waarin u aangeeft definitief te willen meedoen. Deze stap is nodig omdat sommige mensen al zó lang op de wachtlijst staan dat we niet zeker weten of ze nog steeds belangstelling hebben – soms vergeten mensen zich weer af te melden. De volgorde waarin we deze mails binnenkrijgen is van belang bij de verdeling van de certificaten. Wacht dus niet te lang, want op = op.

Stap 5 : op 1 mei sluit de inschrijving. Het bestuur gaat dan aan de slag om de certificaten te verdelen. Als er meer belangstelling is dan we certificaten beschikbaar hebben, zullen we kijken wie als eerste de bevestigingsmail hebben gestuurd en in die volgorde zullen we de certificaten verdelen.

Stap 6: U krijgt zo snel mogelijk bericht van de verdeling van de certificaten.

Stap 7: Helaas zijn we dan nog niet helemaal rond. We moeten, voor we u definitief de rekening kunnen sturen en de panelen op het dak kunnen gaan leggen, formeel eerst het oordeel op onze subsidieaanvraag afwachten (zie het blok Aanvraag voor SCE-regeling is ingediend). Eerlijk gezegd zien we eigenlijk geen reden waarom deze niet goedgekeurd zou worden. Goed om te weten: de installateur staat al in de startblokken om direct aan de slag te gaan.