Toewijzing SCE-subsidie

Bij de vorige nieuwbrief waren de certificaten voor het tweede dak net uitverkocht en waren we in afwachting van de toewijzing van de SCE-subsidie voor dit dak. Op 28 juni was het zover: zoals verwacht kregen we de subsidie toegekend en konden we aan de slag met de aanleg.

SCE staat voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Deze regeling is de opvolger van de oude Postcoderoosregeling en ging van start op 1 april j.l.. Bijna precies 13 weken later (de maximale termijn) kregen wij de toewijzing in onze brievenbus. Dat betekende dat onze businesscase veilig gesteld was.

Opdracht aan de installateur
We hebben onmiddellijk contact opgenomen met installatiebedrijf Freek van Os, die de beste offerte had uitgebracht. Omdat hij met grote zekerheid wist dat hij deze opdracht zou krijgen, kon ook hij snel schakelen.

Freek van Os had op vrij korte termijn ruimte in de agenda. Eind juli kunnen de panelen geplaatst worden. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben we het dus al over komende week.

Administratie en betalingen
Met de man achter www.zonopnederland.nl hebben we snel de administratie op poten gezet. De mensen aan wie de certificaten waren toegezegd zijn van de wachtlijst overgezet in het project Hoftuyn en de facturen konden verstuurd worden.

Blijkbaar zaten de toekomstige certificaathouders net als wij te wachten op de toekenning van de subsidie, want in hoog tempo werden de inschrijvingen bevestigd en de facturen betaald. Op die manier konden en kunnen wij weer aan onze verplichtingen richting de installateur voldoen.