• Overleg met basisscholen en kinderopvang

Overleg met basisscholen en kinderopvang

We hadden al contact gelegd met de naastgelegen basisscholen en kinderopvang. We willen natuurlijk niet dat er bij alle werkzaamheden enig risico ontstaat voor de kinderen. In dit geval kwam het goed uit dat de basisscholen op vakantie zijn tijdens de werkzaamheden. Met de kinderopvang is doorgesproken hoe de werkzaamheden zullen verlopen.