• Start plaatsing zonnepanelen
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Nieuws

Nieuws


Januari 2020
Op 9 januari heeft burgemeester Driessen de officiële openingshandeling verricht in een bijeenkomst met leden, bestuur en alle mensen die ons geholpen hebben met de realisatie van dit zonnedak. Na een druk op de knop speelde een filmpje af (zie "lees meer"), waarna iedereen de panelen kon bewonderen vanaf het parkeerdak van het gemeentehuis. Wij danken iedereen die ons met de realisatie heeft geholpen.

Nu het eerste dak klaar is, gaan we op zoek naar een vervolgdak. We hebben wat opties op het oog, maar als iemand nog tips heeft: die zijn van harte welkom.

December 2019


20 december: de laatste panelen zijn geplaatst en de installatie is aangesloten op het stroomnet. We leveren groene energie!

16 december: vanmorgen is de firma Freek van Os begonnen met het plaatsen van de zonnepanelen. Na ruim anderhalf jaar voorbereiding voelt dat weer als een nieuwe mijlpaal!

Afgelopen tijd is er flink wat gebeurd in Zon op Leiderdorp. Tot begin november hebben zich ruim voldoende mensen ingeschreven op ons eerste zonnedak. We hebben de meeste mensen het aantal certificaten kunnen bieden dat ze graag wilden, ook omdat een enkele “grootafnemer” besloot nog even te wachten tot het volgende dak.

Tot nu toe bestond onze coöperatie slechts uit vijf bestuursleden. Dank zij het feit dat we onze certificaten nu hebben kunnen verkopen, hebben we er 24 leden bijgekregen en zijn we met 29! Aangezien de betalingen voorspoedig binnenkwamen, hebben we in de loop van november de firma Freek van Os de opdracht kunnen geven voor het plaatsen van de zonnepanelen. Het gaat nu echt gebeuren!

Begin december heeft Liander de aansluiting aangelegd, zodat we onze stroom straks ook op het net kunnen krijgen. De planning is nu dat in de week van 9 december de bliksemafleiders op het dak aangepast worden, zodat in de week van 16 december, ijs en weder dienende, de panelen geplaatst kunnen worden. Onze eerste stroomopbrengst zal dus al dit jaar op het net komen. Eens kijken wat de donkerste dagen van het jaar nog kunnen opleveren.

16 oktober 2019 18:00 uur

Start inschrijving.
Zojuist is de definitieve inschrijving voor het eerste zonnedak van Zon op Leiderdorp van start gegaan. We zijn erg benieuwd hoeveel mensen zich definitief inschrijven!

Oktober 2019
It giet oan!

Na een kleine anderhalf jaar voorbereiding is het eindelijk zover: we kunnen jullie certificaten aanbieden van ons eerste zonnedak. 

In het blok Willem Alexanderlaan 1 - inschrijvingsprocedure en toewijzing staat belangrijke informatie over wanneer dit gaat gebeuren (binnenkort), wat je moet doen om je in te schrijven en wat de deadlines zijn (ook binnenkort).

In het blok Willem Alexanderlaan 1 - details vind je informatie over dit eerste dak en bijvoorbeeld de gekozen leverancier. 

Alle getallen genoemd in deze blokken zijn indicatief; de definitieve getallen staan in de informatiebrochure die binnenkort wordt gepubliceerd. Deze wordt verzonden aan de mensen die zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief en op de site gepubliceerd.

Juli 2019

Voortgang
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we op allerlei vlakken weer vooruitgang geboekt.
Wegens grote belangstelling hebben we de inschrijving voor ons eerste project afgesloten en een nieuwe inschrijvingsproject geopend onder de werktitel “wachtlijst”.

Mensen die zich daar inschrijven hebben wellicht ook kans op deelname aan het eerste project, maar we willen de mensen die zich eerder hebben ingeschreven voorrang kunnen geven.

De afspraken met de gemeente over het gebruik van het dak van de gemeentewerf worden steeds gedetailleerder. Het is logisch dat zonnepanelen op andermans dak vraagt om nauwkeuriger afspraken dan wanneer het om je eigen dak gaat. We zijn bijvoorbeeld bezig met een notariële overeenkomst voor recht van opstal en een zogenaamde locatieovereenkomst. Dit blijkt nog vrij veel tijd te kosten.

Andere daken
Omdat de belangstelling, net als onze eigen ambitie, groter is dan het dak van de gemeentewerf, kijken we ook naar andere daken. We zijn ook daarover in overleg met de gemeente, maar ook met particulieren. We zijn in deze gesprekken nog niet ver genoeg om hier al details daarover te vermelden.

Klimaatakkoord
U heeft het ongetwijfeld gehoord: er is een nieuw klimaatakkoord in Nederland. Dit heeft op allerlei vlakken consequenties. Ook voor projecten als het onze: omdat er gesleuteld wordt aan de energiebelasting op elektriciteit, heeft dat gevolgen voor de terugverdientijd van zonnepanelen in het algemeen en die van ons in het bijzonder. Een deel van de winst zit ‘m namelijk in de teruggave van energiebelasting (zie ook Hoe werkt het). Hoe het precies gaat uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. We hebben eerst meer duidelijkheid nodig over toekomstige regelingen, om te kunnen bepalen hoe het zit met de financiële basis van ons project.

Juni 2019
Voorlopige sluiting inschrijving eerste dak
Op basis van de voorlopige inschrijving van het eerste project op het dak van de loods van de gemeentewerf verwachten we dat er meer belangstelling is dan dat er zonnepanelen op het dak passen. Daarom hebben we de officiële voorinschrijving op dit dak nu gesloten en een nieuw project geopend. De mensen die al zijn ingeschreven, krijgen straks voorrang.
Het is nog gewoon mogelijk in te schrijven, maar dat kan dan bij het project met de voorlopige naam "wachtlijst". Het is natuurlijk mogelijk dat ook mensen op deze wachtlijst al de kans krijgen bij het eerste dak.

Eerder nieuws vind u via de link "Nieuwsarchief" hieronder.