• De oprichting bij de notaris
  • Nieuws

Nieuws

April 2019
Offerteaanvraag
We hebben van vijf bedrijven een reactie gekregen op onze Request for Information. Alle bedrijven kwamen met een goed onderbouwd plan. We hebben aan drie bedrijven gevraagd dit plan om te zetten in een gedetailleerde offerte, op basis waarvan we een keuze gaan maken voor een installateur.

Maart 2019
Request for Information
De constructeur van de gemeente heeft inmiddels genoeg informatie verzameld om voor het eerste project te kunnen beginnen met het offertetraject. We hebben een zestal bedrijven een request for information (RFI) gestuurd. Op basis van de informatie die ze ons sturen zullen we enkele bedrijven vragen een uitgebreide offerte te doen.

Aanmeldingen

Ondertussen is er behoorlijk wat belangstelling voor het initiatief van Zon op Leiderdorp. We hebben in totaal 77 mensen die op de hoogte gehouden willen worden, waarvan er 42 zich ook daadwerkelijk hebben ingeschreven in ons administratiesysteem (zie hier)

Februari 2019
Een eerste dak!
Het begint duidelijk te worden waar we kunnen beginnen met ons eerste project. Een loods van de gemeentewerf, naast het gemeentehuis, is geschikt gevonden voor een aardig aantal zonnepanelen. Eerst leek het dak te klein, maar door de panelen efficiënt te plaatsen kunnen we er toch zo’n 200-240 op kwijt. Dat is een prima project om mee te beginnen!

De gemeente is voor ons ook nog andere daken aan het onderzoeken, waarover later hopelijk meer.

januari 2018

Het nieuwe jaar is goed gestart met een flink artikel in het Leiderdorps Weekblad. Zie de link onderaan.
Na enige aanloopperikelen melden steeds meer mensen zich als potentieel lid van de coöperatie. 

december 2018
Op 14 december is de coöperatie Zon op Leiderdorp officieel opgericht bij notariële akte. Voorzitter Johan Kools en bestuurslid Henk van Rooijen hebben bij notaris Neve hun handtekening gezet.We zijn nu ook formeel gestart! Uiteraard zijn we al maanden officieus bezig.

Het eerste bestuur bestaat uit:
Johan Kools, voorzitter
Ton Cremers, penningmeester
Coen Huisman, secretaris
Henk van Rooijen, lid
Lodewijk van Aernsbergen, lid (en energieambassadeur)
Het bestuur wordt ondersteund door Jan Baronner en Marian Kathmann.

november 2018
De website is online!

oktober 2018
Ook de gemeente heeft een subsidie toegezegd, waarmee we onze te verwachten startkosten nu geheel kunnen dekken.

september 2018

Fonds 1818 doet een toezegging voor een startsubsidie van €2000. De zonnecoöperatie wordt steeds concreter! De Leiderdorpse notaris Neve heeft zijn hulp bij de oprichting toegezegd.

De gemeente heeft inmiddels één dak bouwtechnisch geschikt bevonden voor de plaatsing van maximaal 100 panelen. Het gaat om een loods van de milieustraat naast het gemeentehuis. Voor onze businesscase is dit een wat te klein dak om mee te starten, maar het is natuurlijk wel goed nieuws. De gemeente laat het dak van zwembad/sportcomplex De Does nog onderzoeken.

Verder hebben we definitief besloten gebruik te gaan maken van de expertise van Zon op Nederland (www.zonopnederland.nl). Alfons Ramb zal ons terzijde staan.

augustus 2018
Het bestuur van de zonnecoöperatie in oprichting maakt kennis met de nieuwe wethouder Duurzaamheid Willem Joosten (VVD). De wethouder toont zich zeer betrokken, duurzaamheid is eigenlijk het meest boeiende deel van zijn portefeuille omdat hier zo ontzettend veel nieuw beleid moet worden ontworpen.

april 2018
Na een oproep van de gemeente is een initiatiefgroep bijeen gekomen om plannen te maken voor het oprichten van een zonnecoöperatie. Voorlopige leden: Lodewijk van Aernsbergen, Jan Baronner, Ton Cremers, Coen Huisman, Marian Kathman, Johan Kools en Henk van Rooijen.

De eerste plannen bestaan onder meer uit het bezoeken van bestuursleden van andere zonnecoöperaties in de omgeving.

Diverse andere mensen geven aan belangstelling te hebben voor zonnepanelen op een collectief dak.