• Nieuws

Nieuws

16 oktober 2019 18:00 uur
Start inschrijving.
Zojuist is de definitieve inschrijving voor het eerste zonnedak van Zon op Leiderdorp van start gegaan. We zijn erg benieuwd hoeveel mensen zich definitief inschrijven!

Oktober 2019
It giet oan!

Na een kleine anderhalf jaar voorbereiding is het eindelijk zover: we kunnen jullie certificaten aanbieden van ons eerste zonnedak. 

In het blok Willem Alexanderlaan 1 - inschrijvingsprocedure en toewijzing staat belangrijke informatie over wanneer dit gaat gebeuren (binnenkort), wat je moet doen om je in te schrijven en wat de deadlines zijn (ook binnenkort).

In het blok Willem Alexanderlaan 1 - details vind je informatie over dit eerste dak en bijvoorbeeld de gekozen leverancier. 

Alle getallen genoemd in deze blokken zijn indicatief; de definitieve getallen staan in de informatiebrochure die binnenkort wordt gepubliceerd. Deze wordt verzonden aan de mensen die zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief en op de site gepubliceerd.

Juli 2019

Voortgang
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we op allerlei vlakken weer vooruitgang geboekt.
Wegens grote belangstelling hebben we de inschrijving voor ons eerste project afgesloten en een nieuwe inschrijvingsproject geopend onder de werktitel “wachtlijst”.

Mensen die zich daar inschrijven hebben wellicht ook kans op deelname aan het eerste project, maar we willen de mensen die zich eerder hebben ingeschreven voorrang kunnen geven.

De afspraken met de gemeente over het gebruik van het dak van de gemeentewerf worden steeds gedetailleerder. Het is logisch dat zonnepanelen op andermans dak vraagt om nauwkeuriger afspraken dan wanneer het om je eigen dak gaat. We zijn bijvoorbeeld bezig met een notariële overeenkomst voor recht van opstal en een zogenaamde locatieovereenkomst. Dit blijkt nog vrij veel tijd te kosten.

Andere daken
Omdat de belangstelling, net als onze eigen ambitie, groter is dan het dak van de gemeentewerf, kijken we ook naar andere daken. We zijn ook daarover in overleg met de gemeente, maar ook met particulieren. We zijn in deze gesprekken nog niet ver genoeg om hier al details daarover te vermelden.

Klimaatakkoord
U heeft het ongetwijfeld gehoord: er is een nieuw klimaatakkoord in Nederland. Dit heeft op allerlei vlakken consequenties. Ook voor projecten als het onze: omdat er gesleuteld wordt aan de energiebelasting op elektriciteit, heeft dat gevolgen voor de terugverdientijd van zonnepanelen in het algemeen en die van ons in het bijzonder. Een deel van de winst zit ‘m namelijk in de teruggave van energiebelasting (zie ook Hoe werkt het). Hoe het precies gaat uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. We hebben eerst meer duidelijkheid nodig over toekomstige regelingen, om te kunnen bepalen hoe het zit met de financiële basis van ons project.

Juni 2019
Voorlopige sluiting inschrijving eerste dak
Op basis van de voorlopige inschrijving van het eerste project op het dak van de loods van de gemeentewerf verwachten we dat er meer belangstelling is dan dat er zonnepanelen op het dak passen. Daarom hebben we de officiële voorinschrijving op dit dak nu gesloten en een nieuw project geopend. De mensen die al zijn ingeschreven, krijgen straks voorrang.
Het is nog gewoon mogelijk in te schrijven, maar dat kan dan bij het project met de voorlopige naam "wachtlijst". Het is natuurlijk mogelijk dat ook mensen op deze wachtlijst al de kans krijgen bij het eerste dak.

Mei 2019
Offertes
De drie bedrijven aan wie we gevraagd hebben offertes uit te brengen, hebben ons één of meer voorstellen gedaan. We zijn nu bezig de offertes te beoordelen. Op korte termijn besluiten we met welk bedrijf we in zee gaan.

April 2019
Principebesluit gemeente

Op 23 april heeft het college van burgemeester en wethouders het principebesluit genomen om het dak van de loods van de gemeentewerf voor minstens 15 jaar ter beschikking te stellen aan onze zonnecoöperatie. Weer een belangrijke stap voor ons, omdat we nu verder kunnen met de offertes. Naar verwachting kunnen we ruim 200 panelen kwijt op het dak van de loods. We verwachten meer belangstelling, daarom zijn we van plan snel door te gaan met een tweede dak.

En passant heeft het college ook al het besluit genomen het dak van zwembad/sportcomplex De Does ter beschikking te stellen. Hoewel het een zeer geschikt dak is, zitten er nog wat haken en ogen aan: het dak wordt over enkele jaren opgeknapt en we zijn nog aan het onderzoeken welke consequenties dat heeft voor onze business-case. 

Er is ook nog sprake van een derde dak van de gemeente, maar voordat we dat bekend kunnen maken moeten de gebruikers van het pand op de hoogte gebracht worden.

We gaan dus eerst verder met het project "gemeenteloods".

Offerteaanvraag

We hebben van vijf bedrijven een reactie gekregen op onze Request for Information. Alle bedrijven kwamen met een goed onderbouwd plan. We hebben aan drie bedrijven gevraagd dit plan om te zetten in een gedetailleerde offerte, op basis waarvan we een keuze gaan maken voor een installateur.

Eerder nieuws vind u via de link "Nieuwsarchief" hieronder.