• Foto: Marieke van Leeuwen (Leiderdorps Weekblad)

Even voorstellen

Wie zijn de mensen achter Zon op Leiderdorp? We stellen ons even voor...

Johan Kools - voorzitter
Ton Cremers - penningmeester
Coen Huisman - secretaris
Lodewijk van Aernsbergen - bestuurslid
Henk van Rooijen - bestuurslid

In de beginfase hebben Marian Kathmann en Jan Baronner het bestuur ondersteund en zullen dat in de toekomst af en toe ook doen.

Johan Kools – voorzitter

Met veel plezier doe ik mee in deze zonne-coöperatie. Zo wil ik een steentje bijdragen aan die mega uitdaging waar we met z’n allen voor staan: onze wereld (letterlijk) leefbaar houden, ook voor de generaties na ons. Een extra, lokaal stapje in de transitie naar duurzame energie, in verstandig omgaan met onze kostbare leefomgeving. Dat vind ik een mooie en zinvolle tijdsbesteding, en om dit samen met enthousiaste en betrokken dorpsgenoten te doen is ook gewoon erg leuk en gezellig.

Ton Cremers – penningmeester
Ik ben voor duurzaamheid en verstandig omgaan met energie. Het idee van de zonnepanelen staat mij wel aan maar omdat ik sinds 2011 in een appartementsgebouw woon heb ik in mijn directe omgeving tot nu toe geen gelegenheid om hierin iets bij te dragen.

Vanuit mijn vroegere werk in allerlei financiële functies bij de gemeente Den Haag (gepensioneerd sinds eind 2015) lijkt het mij wel wat om ook op dit gebied een bijdrage te leveren. Het opzetten van dit project is een leuk idee en ook dat je langs deze weg iets kan betekenen op de weg van duurzaamheid en het halen van de klimaatdoelstellingen voor ons dorp.

Coen Huisman – secretaris
Ik woon pas sinds 2016 in Leiderdorp, maar al wel mijn hele leven in de buurt (Zoeterwoude – Leiden – Valkenburg zh). Ik werk als docent wiskunde aan het Bonaventuracollege (Mariënpoelstraat) en ben daarnaast ook musicus. Ik dirigeer het Petruskoor in Leiden en het Rotterdams Studenten Orkest.

Mijn motivatie om in Zon op Leiderdorp te stappen: een oud huis met veel schaduw en dakkapelletjes waarop weliswaar enkele panelen liggen, maar aan een ongunstige kant.. Er moet echter wel een elektrische auto “groen” gevoed worden!

Lodewijk van Aernsbergen – bestuurslid
Na mijn studie natuurkunde wilde ik graag verder als onderzoeker op het gebied van duurzame energie. Dat lukte niet en zo werd ik leraar, medewerker aan een universiteit en daarna beleidsmedewerker op het ministerie van Milieubeheer. Sinds 1981 woon ik samen met mijn echtgenote in Leiderdorp waar ook onze twee dochters zijn opgegroeid.

Toen ik begin 2018 bijna met pensioen ging en de oproep van de gemeente Leiderdorp zag voor vrijwilligers die een zonnecoöperatie wilden oprichten was ik meteen enthousiast. Dit was een “tweede kans“ die ik niet wilde missen. Nuttig bezig zijn op het gebied van duurzame energie en ook nog andere leuke Leiderdorpers leren kennen die enthousiaste zijn op dit gebied, wie wil dat nou niet?

Henk van Rooijen – bestuurslid
Al sinds 1998 heb ik een woning in Leiderdorp, maar tot 2017 was ik voor mijn werk veel op reis en heb ik ook een aantal jaren in het buitenland gewoond. Toen ik in 2017 definitief naar Nederland terugkeerde nam ik mij voor eindelijk echt “in te burgeren” en te proberen iets voor en met Leiderdorpers te gaan doen. Wat daarbij hielp is dat ik mijn werk kon afbouwen en dus veel vrije tijd kreeg.

De kans om onderdeel te worden van een enthousiaste groep Leiderdorpers die de mogelijkheden van een zonnecoöperatie wilde onderzoeken kwam voor mij dan ook als geroepen. Dit mede omdat ik “iets duurzaams” wilde gaan doen, terwijl mijn eigen (rieten) dak niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Marian Kathmann – ondersteuning
Ik ben werkzaam in de natuur- en duurzaamheidseducatie, zowel betaald als vrijwillig. Jong en oud enthousiasmeren voor de natuur in hun omgeving is ontzettend leuk en dankbaar werk. Ik doe dit uit overtuiging dat betrekken van mensen bij natuur en milieu in hun omgeving leidt tot zorgzaam willen zijn voor de Aarde, de mensen en de grondstoffen, hier en elders, nu en later.

Duurzame keuzes maken in mijn leven is voor mij niet een last, maar logisch. Mensen houden niet van een opgeheven vingertje: dat moet je niet doen, maar wel van tips die je leven leuker maken, waar je een goed gevoel van krijgt.

Genieten van zonne-energie is zo’n voorbeeld waar je blij van wordt. Daarom doe ik graag mee in de zonnecoöperatie Zon op Leiderdorp.

Jan Baronner - ondersteuning
Met veel plezier ben ik in de beginfase betrokken geweest bij de zonnecoöperatie Leiderdorp. 

We vinden elkaar in  het belang van duurzame energie via zonnepanelen. Een klein initiatief, dat hopelijk als katalysator van andere groene stappen in Leiderdorp kan dienen. Dat kunnen stapjes van burgers, een straat, een school, een vereniging,  de burgerlijke gemeente etc. zijn.  (Klein)kinderen dichtbij en veraf hebben groene  resultaten hard nodig en graag zet ik me hiervoor in!