• Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

In dit blok vind je oudere nieuwberichten van de website. Daarnaast vind je ook verstuurde nieuwbrieven.

Verzonden nieuwsbrieven: zie onderaan.

november 2018

De website is online!

oktober 2018
Ook de gemeente heeft een subsidie toegezegd, waarmee we onze te verwachten startkosten nu geheel kunnen dekken.

september 2018
Fonds 1818 doet een toezegging voor een startsubsidie van €2000. De zonnecoöperatie wordt steeds concreter! De Leiderdorpse notaris Neve heeft zijn hulp bij de oprichting toegezegd.

De gemeente heeft inmiddels één dak bouwtechnisch geschikt bevonden voor de plaatsing van maximaal 100 panelen. Het gaat om een loods van de milieustraat naast het gemeentehuis. Voor onze businesscase is dit een wat te klein dak om mee te starten, maar het is natuurlijk wel goed nieuws. De gemeente laat het dak van zwembad/sportcomplex De Does nog onderzoeken.

Verder hebben we definitief besloten gebruik te gaan maken van de expertise van Zon op Nederland (www.zonopnederland.nl). Alfons Ramb zal ons terzijde staan.

augustus 2018
Het bestuur van de zonnecoöperatie in oprichting maakt kennis met de nieuwe wethouder Duurzaamheid Willem Joosten (VVD). De wethouder toont zich zeer betrokken, duurzaamheid is eigenlijk het meest boeiende deel van zijn portefeuille omdat hier zo ontzettend veel nieuw beleid moet worden ontworpen.

april 2018
Na een oproep van de gemeente is een initiatiefgroep bijeen gekomen om plannen te maken voor het oprichten van een zonnecoöperatie. Voorlopige leden: Lodewijk van Aernsbergen, Jan Baronner, Ton Cremers, Coen Huisman, Marian Kathman, Johan Kools en Henk van Rooijen.

De eerste plannen bestaan onder meer uit het bezoeken van bestuursleden van andere zonnecoöperaties in de omgeving.

Diverse andere mensen geven aan belangstelling te hebben voor zonnepanelen op een collectief dak.