• Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

In dit blok vind je oudere nieuwberichten van de website. Daarnaast vind je ook de verstuurde nieuwsbrieven.

Verzonden nieuwsbrieven: zie onderaan.

Juli/augustus 2021
Eind juli was het eindelijk zover: ons tweede zonnedak kon gerealiseerd worden. De firma Freek van Os heeft netjes volgens planning de werkzaamheden tussen 26 en 30 juli afgerond. Voordat de opbrengst richting Zon op Leiderdorp vloeit, moet er eerst nog een extra meter geplaatst worden. Dat zal nog enige weken duren. Vanaf het moment dat die er is, zal ook de 15 jaar SCE-subsidie gaan lopen. Wat we nu aan opbrengst in de zomermaanden missen, wordt dus goedgemaakt aan het einde van de looptijd.

Medio september zal de installatie worden gekeurd en opgeleverd. Niet lang daarna zullen we een openingsfeestje organiseren, corona volente.


Juni 2021
Eind juni kwam het goede nieuws binnen: de SCE-subsidie is toegekend. Omdat we wisten dat dat eraan zat te komen, hebben we behoorlijk snel kunnen handelen. De installateur is aan het plannen geslagen (eind juli kunnen de panelen geplaatst worden), de administratie is in orde gemaakt en de laatste afspraken met de Vereniging van Eigenaren en de gemeente zijn afgerond.

Eind juli worden de panelen geplaatst. Midden in de vakantieperiode, dat komt goed uit met de vakantie van de basisscholen naast de sporthal.

April/mei 2021
Start verkoop certificaten Hoftuyn
Op 17 april is de verkoop gestart voor certificaten voor het zonnedak Hoftuyn. Zoals in onze nieuwsbrief aangekondigd hebben we alleen de (vele) mensen op de wachtlijst hiervan op de hoogte gebracht. De definitieve belangstelling was groot, groter dan het aantal certificaten dat we beschikbaar hadden.

We konden dan ook niet iedereen bieden wat ze graag wilden en sommige mensen moesten we helemaal teleurstellen. Feitelijk waren we in minder dan een dag uitverkocht. Reden te meer om weer verder te zoeken naar nieuwe daken!

Op 1 mei is de inschrijving gesloten.

April 2021
Subsidieaanvraag
Op 1 april ging de nieuwe postcoderoosregeling van start, de “Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking” (SCE). Vanaf 9:00 uur konden we een aanvraag indienen voor ons nieuwe project. Om 9:00 uur ging de regeling van start en om 9:32 uur was onze aanvraag ingediend. Er is een fors budget voor deze regeling (92 miljoen euro tot 1 december 2021), maar in de loop van de eerste week is er al voor 47 miljoen euro aan aanvragen ingediend.

Goed dus dat we op tijd waren. De subsidiegever heeft nu 13 weken de tijd (eventueel te verlengen met nog eens 13 weken) om de aanvraag goed te keuren.

Maart 2021
Opbrengst eerste kwartaal
Ook het eerste kwartaal van 2021 is de opbrengst van onze zonnepanelen niet tegengevallen. Ondanks het wisselvallige weer (sneeuw!), kwamen we zo'n 10% hoger uit dan onze begroting (zo'n 900 kWh). Daarbij moet gezegd worden dat de opbrengst in deze donkere maanden in het niet valt bij een paar flink zonnige dagen in de zomer.

Contact gemeente
We hebben intensief contact met de gemeente over het nieuwe project Hoftuyn, maar daarnaast hebben we eind maart ook weer eens met wethouder Rik van Woudenberg (duurzaamheid) gesproken. Hij wil het aanbieden van gemeentedaken aan Zon op Leiderdorp komende tijd versnellen. We hopen daarbij vooral op wat grotere daken met bijvoorbeeld 500-1000 zonnepanelen, want onze indruk is nog altijd dat de belangstelling om deel te nemen aan onze projecten groot is. Fijn om te weten dat de gemeente ons steunt!

November 2020
Opbrengst overtreft verwachtingen
Dankzij een zeer zonnig jaar overtreft de opbrengst van onze zonne-installatie de verwachtingen. Voor 1 november was de opbrengst al hoger dan de verwachting voor heel 2020. De opbrengst in de wintermaanden zal niet zo hoog zijn, maar in totaal ziet het er dus goed uit.

Oktober 2020
Algemene ledenvergadering
In het voorjaar hebben we eerste de algemene ledenvergadering uitgesteld vanwege corona.
Uiteindelijk konden we ook nu geen fysieke vergadering houden, maar we hebben een prima online vergadering gehouden. In de vergadering hebben we bijvoorbeeld onze reglementen aangepast op het werken met meerdere projecten.

Najaar 2020
Nieuwe postcoderoosregeling
Er is een nieuwe regeling voor coöperatieve zonne-installaties zoals die van ons in de maak. De teruggave van energiebelasting wordt daarin vervangen door subsidie. De regeling heeft een aantal voordelen, zoals dat er geen directe relatie meer is met je eigen gebruik (het is dus niet erg meer als je teveel energie produceert) én bij verhuizing kun je gewoon deel blijven nemen. Zodra alle details voor ons volgende project duidelijk zijn, zullen we de informatie op onze website aanpassen.

De nieuwe regeling gaat in op 1 april. Daarna kunnen we ons tweede project aanmelden. Na goedkeuring kunnen we dan een installateur de opdracht geven. We verwachten dan ook dat ons tweede dak niet vóór medio 2021 in productie te hebben.

Augustus/september 2020
Verzekerbaarheid blijkt een issue
Deze zomer bleek dat in de bouwtekeningen van de Hoftuynsporthal sprake was van EPS-isolatie in het dak. Eerder dit jaar werd ijsstadion Thialf gedwongen vijfduizend zonnepanelen uit te schakelen omdat de verzekeraar vond dat EPS onder zonnepanelen een onaanvaardbaar brandrisico met zich meebrengt. Dat was voor ons een flinke tegenslag: met EPS in het dak van de Hoftuyn zou ook onze zonne-installatie onverzekerbaar worden en dus onhaalbaar.

Gelukkig kregen we eind september het bericht dat EPS wel in de bouwtekeningen stond, maar dat uiteindelijk toch voor Rockwool gekozen was bij de bouw van de Hoftuyn. Dat is onbrandbaar, dus daarmee was het probleem opgelost.

Juli 2020
Zon op Leiderdorp weer in het Leiderdorps Weekblad
Op 1 juli heeft Zon op Leiderdorp weer de kolommen van het Leiderdorps Weekblad gehaald. Dat had natuurlijk alles te maken met het beschikbaar stellen van het dak van de Hoftuyn door de gemeente. Lees hier het hele artikel.

Juni 2020
Definitieve toekenning tweede dak aan Zon op Leiderdorp
Op 23 juni heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp een paar belangrijke besluiten genomen voor Zon op Leiderdorp. Allereerst is het principebesluit genomen het dak van de sporthal Hoftuyn beschikbaar te stellen voor een zonne-installatie. Het tweede besluit was dat de gemeente een mooie financiële bijdrage geeft aan Zon op Leiderdorp om deze zonne-installatie te realiseren.

In het verlengde daarvan heeft de gemeente een constructeur de opdracht gegeven te onderzoeken of het dak technisch geschikt is voor zo’n installatie. Dit is de belangrijkste hobbel die nog genomen moet worden. De voortekenen zijn goed, want het is een nieuwe sporthal en op het oog ziet het er zeer geschikt uit. Wanneer de constructeur aan het werk gaat is nog niet bekend.

Er zijn nog wel andere hobbels te nemen, zoals de netaansluiting, verzekeringen en hoe de business case uitpakt als we alle kosten op een rijtje hebben.

Begin juni 2020
Goed nieuws!
Voor degenen die bij ons eerste dak buiten de boot vielen of toen besloten nog heel even te wachten, is er goed nieuws: er lijkt een nieuw dak in aantocht te zijn! Hoeveel zonnepanelen er op zullen passen weten we nog niet, maar we hopen dat het aantal certificaten vergelijkbaar zal zijn met het eerste dak.

De gemeente moet het dak nog officieel beschikbaar stellen, maar gaat al wel een constructeur laten kijken naar de mogelijkheden. Ondertussen beginnen wij met de voorbereiding van bijvoorbeeld een offertetraject. Fonds 1818 heeft weer toegezegd dit initiatief financieel te ondersteunen.

Voor meer nieuws hierover: houd onze website in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Maart-juni 2020
Ook bij Zon op Leiderdorp heeft de coronacrisis de boel op z'n kop gezet. Dat wil niet zeggen dat we helemaal stil hebben gezeten. Bestuursvergaderingen gingen door, maar dan online. Contact met externe partijen verliep soms wel wat moeizamer en het bezoeken van potentiële daken was vaak niet mogelijk.

We hebben nog geen ledenveragdering kunnen organiseren, wat jammer is, want het zou de eerste zijn. We hopen dat we de ledenvergadering snel na de zomer kunnen houden. De financiële afrekening is wel opgesteld en wordt per mail aan de leden gestuurd.

Januari 2020
Op 9 januari heeft burgemeester Driessen de officiële openingshandeling verricht in een bijeenkomst met leden, bestuur en alle mensen die ons geholpen hebben met de realisatie van dit zonnedak. Na een druk op de knop speelde een filmpje af (zie "lees meer"), waarna iedereen de panelen kon bewonderen vanaf het parkeerdak van het gemeentehuis. Wij danken iedereen die ons met de realisatie heeft geholpen.
Nu het eerste dak klaar is, gaan we op zoek naar een vervolgdak. We hebben wat opties op het oog, maar als iemand nog tips heeft: die zijn van harte welkom.

December 2019
20 december: de laatste panelen zijn geplaatst en de installatie is aangesloten op het stroomnet. We leveren groene energie!

16 december: vanmorgen is de firma Freek van Os begonnen met het plaatsen van de zonnepanelen. Na ruim anderhalf jaar voorbereiding voelt dat weer als een nieuwe mijlpaal!

Afgelopen tijd is er flink wat gebeurd in Zon op Leiderdorp. Tot begin november hebben zich ruim voldoende mensen ingeschreven op ons eerste zonnedak. We hebben de meeste mensen het aantal certificaten kunnen bieden dat ze graag wilden, ook omdat een enkele “grootafnemer” besloot nog even te wachten tot het volgende dak.

Tot nu toe bestond onze coöperatie slechts uit vijf bestuursleden. Dank zij het feit dat we onze certificaten nu hebben kunnen verkopen, hebben we er 24 leden bijgekregen en zijn we met 29! Aangezien de betalingen voorspoedig binnenkwamen, hebben we in de loop van november de firma Freek van Os de opdracht kunnen geven voor het plaatsen van de zonnepanelen. Het gaat nu echt gebeuren!

Begin december heeft Liander de aansluiting aangelegd, zodat we onze stroom straks ook op het net kunnen krijgen. De planning is nu dat in de week van 9 december de bliksemafleiders op het dak aangepast worden, zodat in de week van 16 december, ijs en weder dienende, de panelen geplaatst kunnen worden. Onze eerste stroomopbrengst zal dus al dit jaar op het net komen. Eens kijken wat de donkerste dagen van het jaar nog kunnen opleveren.

16 oktober 2019 18:00 uur
Start inschrijving.
Zojuist is de definitieve inschrijving voor het eerste zonnedak van Zon op Leiderdorp van start gegaan. We zijn erg benieuwd hoeveel mensen zich definitief inschrijven!

Oktober 2019
It giet oan!

Na een kleine anderhalf jaar voorbereiding is het eindelijk zover: we kunnen jullie certificaten aanbieden van ons eerste zonnedak.

In het blok Willem Alexanderlaan 1 - inschrijvingsprocedure en toewijzing staat belangrijke informatie over wanneer dit gaat gebeuren (binnenkort), wat je moet doen om je in te schrijven en wat de deadlines zijn (ook binnenkort).

In het blok Willem Alexanderlaan 1 - details vind je informatie over dit eerste dak en bijvoorbeeld de gekozen leverancier.

Alle getallen genoemd in deze blokken zijn indicatief; de definitieve getallen staan in de informatiebrochure die binnenkort wordt gepubliceerd. Deze wordt verzonden aan de mensen die zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief en op de site gepubliceerd.
Juli 2019
Voortgang
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we op allerlei vlakken weer vooruitgang geboekt.
Wegens grote belangstelling hebben we de inschrijving voor ons eerste project afgesloten en een nieuwe inschrijvingsproject geopend onder de werktitel “wachtlijst”.

Mensen die zich daar inschrijven hebben wellicht ook kans op deelname aan het eerste project, maar we willen de mensen die zich eerder hebben ingeschreven voorrang kunnen geven.

De afspraken met de gemeente over het gebruik van het dak van de gemeentewerf worden steeds gedetailleerder. Het is logisch dat zonnepanelen op andermans dak vraagt om nauwkeuriger afspraken dan wanneer het om je eigen dak gaat. We zijn bijvoorbeeld bezig met een notariële overeenkomst voor recht van opstal en een zogenaamde locatieovereenkomst. Dit blijkt nog vrij veel tijd te kosten.

Andere daken
Omdat de belangstelling, net als onze eigen ambitie, groter is dan het dak van de gemeentewerf, kijken we ook naar andere daken. We zijn ook daarover in overleg met de gemeente, maar ook met particulieren. We zijn in deze gesprekken nog niet ver genoeg om hier al details daarover te vermelden.

Klimaatakkoord
U heeft het ongetwijfeld gehoord: er is een nieuw klimaatakkoord in Nederland. Dit heeft op allerlei vlakken consequenties. Ook voor projecten als het onze: omdat er gesleuteld wordt aan de energiebelasting op elektriciteit, heeft dat gevolgen voor de terugverdientijd van zonnepanelen in het algemeen en die van ons in het bijzonder. Een deel van de winst zit ‘m namelijk in de teruggave van energiebelasting (zie ook Hoe werkt het). Hoe het precies gaat uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. We hebben eerst meer duidelijkheid nodig over toekomstige regelingen, om te kunnen bepalen hoe het zit met de financiële basis van ons project.

Juni 2019
Voorlopige sluiting inschrijving eerste dak
Op basis van de voorlopige inschrijving van het eerste project op het dak van de loods van de gemeentewerf verwachten we dat er meer belangstelling is dan dat er zonnepanelen op het dak passen. Daarom hebben we de officiële voorinschrijving op dit dak nu gesloten en een nieuw project geopend. De mensen die al zijn ingeschreven, krijgen straks voorrang.
Het is nog gewoon mogelijk in te schrijven, maar dat kan dan bij het project met de voorlopige naam "wachtlijst". Het is natuurlijk mogelijk dat ook mensen op deze wachtlijst al de kans krijgen bij het eerste dak.

Mei 2019

Offertes
De drie bedrijven aan wie we gevraagd hebben offertes uit te brengen, hebben ons één of meer voorstellen gedaan. We zijn nu bezig de offertes te beoordelen. Op korte termijn besluiten we met welk bedrijf we in zee gaan.

April 2019
Principebesluit gemeente
Op 23 april heeft het college van burgemeester en wethouders het principebesluit genomen om het dak van de loods van de gemeentewerf voor minstens 15 jaar ter beschikking te stellen aan onze zonnecoöperatie. Weer een belangrijke stap voor ons, omdat we nu verder kunnen met de offertes. Naar verwachting kunnen we ruim 200 panelen kwijt op het dak van de loods. We verwachten meer belangstelling, daarom zijn we van plan snel door te gaan met een tweede dak.

En passant heeft het college ook al het besluit genomen het dak van zwembad/sportcomplex De Does ter beschikking te stellen. Hoewel het een zeer geschikt dak is, zitten er nog wat haken en ogen aan: het dak wordt over enkele jaren opgeknapt en we zijn nog aan het onderzoeken welke consequenties dat heeft voor onze business-case.

Er is ook nog sprake van een derde dak van de gemeente, maar voordat we dat bekend kunnen maken moeten de gebruikers van het pand op de hoogte gebracht worden.

We gaan dus eerst verder met het project "gemeenteloods".

Offerteaanvraag
We hebben van vijf bedrijven een reactie gekregen op onze Request for Information. Alle bedrijven kwamen met een goed onderbouwd plan. We hebben aan drie bedrijven gevraagd dit plan om te zetten in een gedetailleerde offerte, op basis waarvan we een keuze gaan maken voor een installateur.

Maart 2019
Request for Information
De constructeur van de gemeente heeft inmiddels genoeg informatie verzameld om voor het eerste project te kunnen beginnen met het offertetraject. We hebben een zestal bedrijven een request for information (RFI) gestuurd. Op basis van de informatie die ze ons sturen zullen we enkele bedrijven vragen een uitgebreide offerte te doen.

Aanmeldingen
Ondertussen is er behoorlijk wat belangstelling voor het initiatief van Zon op Leiderdorp. We hebben in totaal 77 mensen die op de hoogte gehouden willen worden, waarvan er 42 zich ook daadwerkelijk hebben ingeschreven in ons administratiesysteem (zie hier)

februari 2019
Een eerste dak!
Het begint duidelijk te worden waar we kunnen beginnen met ons eerste project. Een loods van de gemeentewerf, naast het gemeentehuis, is geschikt gevonden voor een aardig aantal zonnepanelen. Eerst leek het dak te klein, maar door de panelen efficiënt te plaatsen kunnen we er toch zo’n 200-240 op kwijt. Dat is een prima project om mee te beginnen!

De gemeente is voor ons ook nog andere daken aan het onderzoeken, waarover later hopelijk meer.

Januari 2018
Het nieuwe jaar is goed gestart met een flink artikel in het Leiderdorps Weekblad. Zie de link onderaan.
Na enige aanloopperikelen melden steeds meer mensen zich als potentieel lid van de coöperatie.

December 2018
Op 14 december is de coöperatie Zon op Leiderdorp officieel opgericht bij notariële akte. Voorzitter Johan Kools en bestuurslid Henk van Rooijen hebben bij notaris Neve hun handtekening gezet.We zijn nu ook formeel gestart! Uiteraard zijn we al maanden officieus bezig.

Het eerste bestuur bestaat uit:
Johan Kools, voorzitter
Ton Cremers, penningmeester
Coen Huisman, secretaris
Henk van Rooijen, lid
Lodewijk van Aernsbergen, lid (en energieambassadeur)
Het bestuur wordt ondersteund door Jan Baronner en Marian Kathmann. Vanuit Zon op Nederland krijgen wij ondersteuning van Alfons Ramb.

november 2018

De website is online!

oktober 2018
Ook de gemeente heeft een subsidie toegezegd, waarmee we onze te verwachten startkosten nu geheel kunnen dekken.

september 2018
Fonds 1818 doet een toezegging voor een startsubsidie van €2000. De zonnecoöperatie wordt steeds concreter! De Leiderdorpse notaris Neve heeft zijn hulp bij de oprichting toegezegd.

De gemeente heeft inmiddels één dak bouwtechnisch geschikt bevonden voor de plaatsing van maximaal 100 panelen. Het gaat om een loods van de milieustraat naast het gemeentehuis. Voor onze businesscase is dit een wat te klein dak om mee te starten, maar het is natuurlijk wel goed nieuws. De gemeente laat het dak van zwembad/sportcomplex De Does nog onderzoeken.

Verder hebben we definitief besloten gebruik te gaan maken van de expertise van Zon op Nederland (www.zonopnederland.nl). Alfons Ramb zal ons terzijde staan.

augustus 2018
Het bestuur van de zonnecoöperatie in oprichting maakt kennis met de nieuwe wethouder Duurzaamheid Willem Joosten (VVD). De wethouder toont zich zeer betrokken, duurzaamheid is eigenlijk het meest boeiende deel van zijn portefeuille omdat hier zo ontzettend veel nieuw beleid moet worden ontworpen.

april 2018
Na een oproep van de gemeente is een initiatiefgroep bijeen gekomen om plannen te maken voor het oprichten van een zonnecoöperatie. Voorlopige leden: Lodewijk van Aernsbergen, Jan Baronner, Ton Cremers, Coen Huisman, Marian Kathman, Johan Kools en Henk van Rooijen.

De eerste plannen bestaan onder meer uit het bezoeken van bestuursleden van andere zonnecoöperaties in de omgeving.

Diverse andere mensen geven aan belangstelling te hebben voor zonnepanelen op een collectief dak.