• Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

In dit blok vind je oudere nieuwberichten van de website. Daarnaast vind je ook verstuurde nieuwbrieven.

Verzonden nieuwsbrieven: zie onderaan.

Juli 2019
Voortgang
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we op allerlei vlakken weer vooruitgang geboekt.
Wegens grote belangstelling hebben we de inschrijving voor ons eerste project afgesloten en een nieuwe inschrijvingsproject geopend onder de werktitel “wachtlijst”.

Mensen die zich daar inschrijven hebben wellicht ook kans op deelname aan het eerste project, maar we willen de mensen die zich eerder hebben ingeschreven voorrang kunnen geven.

De afspraken met de gemeente over het gebruik van het dak van de gemeentewerf worden steeds gedetailleerder. Het is logisch dat zonnepanelen op andermans dak vraagt om nauwkeuriger afspraken dan wanneer het om je eigen dak gaat. We zijn bijvoorbeeld bezig met een notariële overeenkomst voor recht van opstal en een zogenaamde locatieovereenkomst. Dit blijkt nog vrij veel tijd te kosten.

Andere daken
Omdat de belangstelling, net als onze eigen ambitie, groter is dan het dak van de gemeentewerf, kijken we ook naar andere daken. We zijn ook daarover in overleg met de gemeente, maar ook met particulieren. We zijn in deze gesprekken nog niet ver genoeg om hier al details daarover te vermelden.

Klimaatakkoord
U heeft het ongetwijfeld gehoord: er is een nieuw klimaatakkoord in Nederland. Dit heeft op allerlei vlakken consequenties. Ook voor projecten als het onze: omdat er gesleuteld wordt aan de energiebelasting op elektriciteit, heeft dat gevolgen voor de terugverdientijd van zonnepanelen in het algemeen en die van ons in het bijzonder. Een deel van de winst zit ‘m namelijk in de teruggave van energiebelasting (zie ook Hoe werkt het). Hoe het precies gaat uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. We hebben eerst meer duidelijkheid nodig over toekomstige regelingen, om te kunnen bepalen hoe het zit met de financiële basis van ons project.

Juni 2019
Voorlopige sluiting inschrijving eerste dak
Op basis van de voorlopige inschrijving van het eerste project op het dak van de loods van de gemeentewerf verwachten we dat er meer belangstelling is dan dat er zonnepanelen op het dak passen. Daarom hebben we de officiële voorinschrijving op dit dak nu gesloten en een nieuw project geopend. De mensen die al zijn ingeschreven, krijgen straks voorrang.
Het is nog gewoon mogelijk in te schrijven, maar dat kan dan bij het project met de voorlopige naam "wachtlijst". Het is natuurlijk mogelijk dat ook mensen op deze wachtlijst al de kans krijgen bij het eerste dak.

Mei 2019

Offertes
De drie bedrijven aan wie we gevraagd hebben offertes uit te brengen, hebben ons één of meer voorstellen gedaan. We zijn nu bezig de offertes te beoordelen. Op korte termijn besluiten we met welk bedrijf we in zee gaan.

April 2019
Principebesluit gemeente
Op 23 april heeft het college van burgemeester en wethouders het principebesluit genomen om het dak van de loods van de gemeentewerf voor minstens 15 jaar ter beschikking te stellen aan onze zonnecoöperatie. Weer een belangrijke stap voor ons, omdat we nu verder kunnen met de offertes. Naar verwachting kunnen we ruim 200 panelen kwijt op het dak van de loods. We verwachten meer belangstelling, daarom zijn we van plan snel door te gaan met een tweede dak.

En passant heeft het college ook al het besluit genomen het dak van zwembad/sportcomplex De Does ter beschikking te stellen. Hoewel het een zeer geschikt dak is, zitten er nog wat haken en ogen aan: het dak wordt over enkele jaren opgeknapt en we zijn nog aan het onderzoeken welke consequenties dat heeft voor onze business-case. 

Er is ook nog sprake van een derde dak van de gemeente, maar voordat we dat bekend kunnen maken moeten de gebruikers van het pand op de hoogte gebracht worden.

We gaan dus eerst verder met het project "gemeenteloods".

Offerteaanvraag
We hebben van vijf bedrijven een reactie gekregen op onze Request for Information. Alle bedrijven kwamen met een goed onderbouwd plan. We hebben aan drie bedrijven gevraagd dit plan om te zetten in een gedetailleerde offerte, op basis waarvan we een keuze gaan maken voor een installateur.

Maart 2019
Request for Information
De constructeur van de gemeente heeft inmiddels genoeg informatie verzameld om voor het eerste project te kunnen beginnen met het offertetraject. We hebben een zestal bedrijven een request for information (RFI) gestuurd. Op basis van de informatie die ze ons sturen zullen we enkele bedrijven vragen een uitgebreide offerte te doen.

Aanmeldingen
Ondertussen is er behoorlijk wat belangstelling voor het initiatief van Zon op Leiderdorp. We hebben in totaal 77 mensen die op de hoogte gehouden willen worden, waarvan er 42 zich ook daadwerkelijk hebben ingeschreven in ons administratiesysteem (zie hier)

februari 2019
Een eerste dak!
Het begint duidelijk te worden waar we kunnen beginnen met ons eerste project. Een loods van de gemeentewerf, naast het gemeentehuis, is geschikt gevonden voor een aardig aantal zonnepanelen. Eerst leek het dak te klein, maar door de panelen efficiënt te plaatsen kunnen we er toch zo’n 200-240 op kwijt. Dat is een prima project om mee te beginnen!

De gemeente is voor ons ook nog andere daken aan het onderzoeken, waarover later hopelijk meer.

Januari 2018
Het nieuwe jaar is goed gestart met een flink artikel in het Leiderdorps Weekblad. Zie de link onderaan.
Na enige aanloopperikelen melden steeds meer mensen zich als potentieel lid van de coöperatie.

December 2018
Op 14 december is de coöperatie Zon op Leiderdorp officieel opgericht bij notariële akte. Voorzitter Johan Kools en bestuurslid Henk van Rooijen hebben bij notaris Neve hun handtekening gezet.We zijn nu ook formeel gestart! Uiteraard zijn we al maanden officieus bezig.

Het eerste bestuur bestaat uit:
Johan Kools, voorzitter
Ton Cremers, penningmeester
Coen Huisman, secretaris
Henk van Rooijen, lid
Lodewijk van Aernsbergen, lid (en energieambassadeur)
Het bestuur wordt ondersteund door Jan Baronner en Marian Kathmann. Vanuit Zon op Nederland krijgen wij ondersteuning van Alfons Ramb.

november 2018

De website is online!

oktober 2018
Ook de gemeente heeft een subsidie toegezegd, waarmee we onze te verwachten startkosten nu geheel kunnen dekken.

september 2018
Fonds 1818 doet een toezegging voor een startsubsidie van €2000. De zonnecoöperatie wordt steeds concreter! De Leiderdorpse notaris Neve heeft zijn hulp bij de oprichting toegezegd.

De gemeente heeft inmiddels één dak bouwtechnisch geschikt bevonden voor de plaatsing van maximaal 100 panelen. Het gaat om een loods van de milieustraat naast het gemeentehuis. Voor onze businesscase is dit een wat te klein dak om mee te starten, maar het is natuurlijk wel goed nieuws. De gemeente laat het dak van zwembad/sportcomplex De Does nog onderzoeken.

Verder hebben we definitief besloten gebruik te gaan maken van de expertise van Zon op Nederland (www.zonopnederland.nl). Alfons Ramb zal ons terzijde staan.

augustus 2018
Het bestuur van de zonnecoöperatie in oprichting maakt kennis met de nieuwe wethouder Duurzaamheid Willem Joosten (VVD). De wethouder toont zich zeer betrokken, duurzaamheid is eigenlijk het meest boeiende deel van zijn portefeuille omdat hier zo ontzettend veel nieuw beleid moet worden ontworpen.

april 2018
Na een oproep van de gemeente is een initiatiefgroep bijeen gekomen om plannen te maken voor het oprichten van een zonnecoöperatie. Voorlopige leden: Lodewijk van Aernsbergen, Jan Baronner, Ton Cremers, Coen Huisman, Marian Kathman, Johan Kools en Henk van Rooijen.

De eerste plannen bestaan onder meer uit het bezoeken van bestuursleden van andere zonnecoöperaties in de omgeving.

Diverse andere mensen geven aan belangstelling te hebben voor zonnepanelen op een collectief dak.