Correct aanmelden voor eerste project

We boeken momenteel veel vooruitgang rond ons eerste zonnedak. Over niet al te lange tijd verwachten we een informatiebrochure te kunnen publiceren, waarna de definitieve inschrijvingen zullen volgen. Gezien de belangstelling die we tot nu toe ervaren, achten we de kans behoorlijk dat er meer belangstelling zal zijn dan dat we straks certificaten ter beschikking hebben.

Wilt u straks in aanmerking komen voor deelname aan ons eerste project, lees dan dit blok (zie "lees meer") goed en onderneem deze of volgende week nog actie.

We willen u vragen te zorgen dat uw voorinschrijving via onze website (zie het blok inschrijven op onze homepage) volledig ingevuld is. Velen van u hebben dat al gedaan, maar nog niet iedereen. We zullen de mensen die zich hebben vooringeschreven als eerste informeren als de definitieve inschrijving geopend wordt. Zij krijgen dan dus voorrang.

Heeft u zich al eerder vooringeschreven? Kijkt u uw voorinschrijving dan nog eens na en controleer of deze volledig is. Dat kunt u ook doen via de gebruikerspagina. Is bijvoorbeeld het minimum- en maximumaantal certificaten nog steeds naar uw zin?

Mocht u besluiten dat u in dit eerste project toch (nog) niet mee wilt doen, dan kunt u uw inschrijving ook verwijderen of het minimum- en maximumaantal certificaten op 0 zetten. U blijft wel onze nieuwbrief ontvangen, dus u blijft wel op de hoogte. 

Wij verzoeken u te zorgen dat deze voorinschrijving uiterlijk vóór het Pinksterweekend, dus uiterlijk 7 juni 2019, kloppend is. Inschrijvingen na 7 juni zullen op een wachtlijst komen. Het is best mogelijk dat er nog plaats blijkt op ons eerste dak, maar anders bent u als eerste aan de beurt bij het volgende dak.