• Dak

Andere daken

Omdat de belangstelling, net als onze eigen ambitie, groter is dan het dak van de gemeentewerf, kijken we ook naar andere daken. We zijn ook daarover in overleg met de gemeente, maar ook met particulieren. We zijn in deze gesprekken nog niet ver genoeg om hier al details daarover te vermelden.