• Inschrijvingsprocedure en toewijzing

Inschrijvingsprocedure en toewijzing

Het eerste dak waarop wij een zonne-installatie gaan bouwen, is het dak van het gebouw naast het gemeentehuis, Willem Alexanderlaan 1. Meer over dit dak en de zonnepanelen in het blok over details van het project.

We kunnen 240 certificaten aanbieden van ieder 250 kWh verwachte opbrengst per jaar. We denken dat er meer belangstelling is, daarom hebben we niet alleen nagedacht over de inschrijvingsprocedure, maar ook over een toewijzingsprocedure mocht de vraag het aanbod inderdaad overtreffen.

De prijs per certificaat valt lager uit dan we eerst dachten: waarschijnlijk zo’n 260-270 euro per certificaat. In de informatiebrochure zal uiteraard de definitieve prijs staan.

De inschrijfprocedure

Om mee te kunnen doen, moet u ingeschreven staan bij Zon op Leiderdorp voor het project “Leiderdorp Gemeentedak” of “Zon op Leiderdorp Wachtlijst”. U kunt nu al controleren of dat in orde is (zie de gebruikerspagina)

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de informatiebrochure over de zonne-installatie. De geplande data voor de inschrijfprocedure zijn als volgt:

Woensdag 16 oktober wordt de informatiebrochure gepubliceerd. Iedereen van wie wij een mailadres hebben krijgt deze in zijn of haar mailbox en ze zal ook op onze website gepubliceerd worden.

Vanaf dit moment kunt u zich definitief inschrijven voor de zonnepanelen. Dat gaat door:

  • te zorgen dat het aantal gewenste zonnepanelen op uw gebruikerspagina correct vermeld staat. We kijken voor de verdeling in eerste instantie alleen naar het “maximum” aantal gewenste zonnepanelen.
    Let op: het heeft geen zin meer certificaten van 250 kWh aan te vragen dan wat u zelf aan energie verbruikt. Dat heeft te maken met het terugkrijgen van de energiebelasting (zie De details). Het minimum aantal certificaten hebben we op drie gesteld, omdat we ook kosten per lid maken.
  • een bevestigingsmail te sturen aan info@zonopleiderdorp.nl met daarin de bevestiging van uw inschrijving.
Belangrijk: bij overinschrijving speelt de volgorde waarin we de bevestigingsmails binnenkrijgen een rol. Zie hieronder.

In week 44 (de week van maandag 28 oktober) houden we een informatiebijeenkomst voor wie nog vragen heeft na lezing van de informatiebrochure. De precieze datum komt in de mail bij de informatiebrochure.

Maandag 4 november sluit de inschrijving. Vanaf dan gaan wij de panelen verdelen.

Uiterlijk maandag 11 november krijgt u een reactie van ons met hoeveel zonnepanelen we kunnen aanbieden.

15 november is de deadline voor de betaling. Zodra al het geld binnen is, kunnen wij opdracht geven voor uitvoering van het project.

De toewijzingsprocedure

Het zou zomaar kunnen dat het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare certificaten overtreft. In dat geval gaan wij als volgt te werk:
  • Eerst toewijzing aan mensen die ingeschreven staan bij project “Gemeentedak Leiderdorp”
  • Zijn er dan nog certificaten te verdelen, dan volgt toewijzing aan inschrijvers op “Zon op Leiderdorp Wachtlijst”.
Zijn er teveel inschrijvingen voor het eerste project, dan werkt het als volgt:
  • Op volgorde van binnenkomst van de bevestigingsmails (zie hierboven) wijzen we per inschrijving in ieder geval 6 panelen toe (of minder natuurlijk, als u er minder wilt).
  • Als er meer panelen te verdelen zijn, verdelen we die naar rato over de mensen die meer dan 6 panelen willen.
In de informatiebrochure staat deze toewijzingsprocedure gedetailleerd beschreven.