Zonnedak W.A.laan 1: Inschrijven

Update 4 november 2019: de inschrijving is nu gesloten.

Op 16 oktober 2019 is de inschrijfprocedure voor het eerste zonnedak van Zon op Leiderdorp gestart. In dit blok vindt u de inschrijfprocedure van dit dak. Lees de informatie zorgvuldig. Bij overinschrijving houden we rekening met de volgorde van inschrijven, dus wacht daar niet te lang mee.

In het tijdpad moeten we één voorbehoud maken: de gemeente laat nog een extra controle uitvoeren op de dakconstructie. Hoewel we dat niet verwachten, kan dit mogelijk tot vertraging leiden.

De inschrijfprocedure inclusief het geplande tijdpad is als volgt:

Woensdag 16 oktober: de informatiebrochure wordt verspreid via mail en website. Zie het blok Brochure.

 • Bepaal na lezing van de brochure (nogmaals) hoeveel certificaten van 250 kWh u wilt. Bent u al ingeschreven? Stel dan op de gebruikerspagina bij het project "Leiderdorp Gemeentedak" deze hoeveelheid correct in. Bent u nog helemaal niet ingeschreven? Dan meldt u zich aan door zich te registreren. Het minimale aantal certificaten per deelnemer is drie.
  Bij "Max" vult u het aantal certificaten in dat u graag wilt.
  Bij "Min" kunt u een ondergrens voor het aantal certificaten invullen: als we u minder certificaten kunnen aanbieden, kunt u het aanbod eventueel afwijzen.
  Er staat "Status project: voorinschrijving", dat kunt u negeren.
 • Zorg dat uw gegevens verder compleet zijn.
 • Stuur een mail naar info@zonopleiderdorp.nl met daarin de mededeling dat u zich aanmeldt voor deelname. Het mailadres dient overeen te komen met het mailadres op de gebruikerspagina.
  Bij overinschrijving kijken we naar de volgorde waarin we deze bevestigingsmails hebben binnengekregen.
Woensdag 30 oktober om 19:00 uur houden we een informatieavond in het Milieu Educatief Centrum (MEC), Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp. Wilt u langskomen? Laat ons dat uiterlijk zondag 27 oktober weten via info@zonopleiderdorp.nl, zodat we weten hoeveel stoelen we moeten klaarzetten.

Maandag 4 november sluit de inschrijving. Vervolgens gaan we bepalen wie hoeveel certificaten kan krijgen (zie Toewijzingsprocedure).

Uiterlijk maandag 11 november krijgt u een reactie van ons met hoeveel zonnepanelen we kunnen aanbieden. Het is mogelijk dat u in eerste instantie buiten de boot lijkt te vallen, maar dat er later toch certificaten beschikbaar blijken omdat andere mensen af zien van hun investering omdat we hun minimumaantal niet hebben kunnen aanbieden.

Deadline voor betaling van de certificaten is 5 dagen na ons aanbod.

Zodra alle betalingen binnen zijn, geven wij de firma Freek van Os opdracht de installatie aan te leggen.