Zonnedak W.A.laan 1: Toewijzingsprocedure

Het zou zomaar kunnen dat het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare certificaten overtreft. In dat geval gaan wij als volgt te werk:

  • Eerst toewijzing aan mensen die ingeschreven staan bij project “Gemeentedak Leiderdorp”
  • Zijn er dan nog certificaten te verdelen, dan volgt toewijzing aan inschrijvers op “Zon op Leiderdorp Wachtlijst”.
Zijn er teveel inschrijvingen dan krijgen, op volgorde van binnenkomst van de bevestigingsmails, de aanmelders:
  • bij minimumopgave van 3, 4, 5 of 6 is de toewijzing resp. 3, 4, 5 of 6 certificaten.
  • bij een opgave van 7 of meer worden er in ieder geval 6 certificaten toegewezen + (indien er nog certificaten beschikbaar zijn) een extra aantal naar rato van de inschrijving, met uiteraard maximaal het aantal waarvoor is ingeschreven.
De inschrijvers op de eerste 252 certificaten krijgen een aanbod om definitief deelnemer te worden.

Als er na de deadline nog certificaten over zijn dan schrijven wij de volgende geïnteresseerden op de wachtlijst aan. Het project gaat definitief door zodra er voldoende deelnemers zijn en we van de belastingdienst de vereiste beschikking binnen hebben om gebruik te mogen maken van de postcoderoosregeling.