• Definitieve toekenning dak aan Zon op Leiderdorp

Definitieve toekenning dak aan Zon op Leiderdorp

Op 23 juni heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp een paar belangrijke besluiten genomen voor Zon op Leiderdorp. Allereerst is het principebesluit genomen het dak van de sporthal Hoftuyn beschikbaar te stellen voor een zonne-installatie. Het tweede besluit was dat de gemeente een mooie financiële bijdrage geeft aan Zon op Leiderdorp om deze zonne-installatie te realiseren.

In het verlengde daarvan heeft de gemeente een constructeur de opdracht gegeven te onderzoeken of het dak technisch geschikt is voor zo’n installatie. Dit is de belangrijkste hobbel die nog genomen moet worden. De voortekenen zijn goed, want het is een nieuwe sporthal en op het oog ziet het er zeer geschikt uit. Wanneer de constructeur aan het werk gaat is nog niet bekend.

Er zijn nog wel andere hobbels te nemen, zoals de netaansluiting, verzekeringen en hoe de business case uitpakt als we alle kosten op een rijtje hebben.